Dobrý den

Vítáme Vás na stránkách Araneidae-cz.sweb.cz. Na těchto stránkách naleznete informace o druzích křižákovitých pavouků vyskytujících se v České republice. Na menu vlevo je kompletní seznam všech rodů a druhů. Kliknutím na odkaz otevřete stránku, kde se Vám dostane informací o příslušném rodu či druhu. Vše je doplněno fotografiemi. Na stránkách jsou umístěny pouze náhledy původních snímků. Originální foto (umístěno na jiném serveru) se zobrazí v novém panelu po kliknutí na příslušný náhled. Některé rody a druhy jsou bez odkazu. To znamená, že jsme exempláře zatím nenašli, a tudíž nepořídili jejich fotogarafie. Naším dlouhodobým cílem je popsat a nafotit všechny české křižáky. Ke každému druhu se budeme snažit opatřit fotografie ilustrující jeho vzhled a způsob života.

Tento web úzce spolupracuje s Youtube kanálem Pavouci Česka.

Naším dosud nejvetším úspěchem jsou nálezy vzácných horských křižáků: křižák Nordmannův (Araneus nordmanni) a křižák stromový (Araneus saevus).

Momentálně se kromě hledání nám dosud neznámých druhů především věnujeme výzkumu způsobu lovu u
křižáka smrkového (Gibbaranea omoeda) a studiu rozdílů v strategii lovu potravy u křižáků rodů Zygiella, Leviellus a Larinioides.

Děkujeme za návštěvu našeho webu!

Tým Araneidae-cz

© Araneidae-cz